OM 1330

May 2023
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
Sunday, April 30, 2023
30
Monday, May 01, 2023
1
Tuesday, May 02, 2023
2
Wednesday, May 03, 2023
3
Thursday, May 04, 2023
4
Time: 9:30 AM - 11:20 AM
Course:  ECON2330
Time: 9:30 AM - 11:20 AM
Course:  ECON3330
Friday, May 05, 2023
5
Saturday, May 06, 2023
6
Sunday, May 07, 2023
7
Monday, May 08, 2023
8
Tuesday, May 09, 2023
9
Wednesday, May 10, 2023
10
Thursday, May 11, 2023
11
Time: 9:30 AM - 11:20 AM
Course:  ECON2330
Time: 9:30 AM - 11:20 AM
Course:  ECON3330
Friday, May 12, 2023
12
Saturday, May 13, 2023
13
Sunday, May 14, 2023
14
Monday, May 15, 2023
15
Tuesday, May 16, 2023
16
Wednesday, May 17, 2023
17
Thursday, May 18, 2023
18
Time: 9:30 AM - 11:20 AM
Course:  ECON2330
Time: 9:30 AM - 11:20 AM
Course:  ECON3330
Friday, May 19, 2023
19
Saturday, May 20, 2023
20
Sunday, May 21, 2023
21
Monday, May 22, 2023
22
Tuesday, May 23, 2023
23
Wednesday, May 24, 2023
24
Thursday, May 25, 2023
25
Time: 9:30 AM - 11:20 AM
Course:  ECON2330
Time: 9:30 AM - 11:20 AM
Course:  ECON3330
Friday, May 26, 2023
26
Saturday, May 27, 2023
27
Sunday, May 28, 2023
28
Monday, May 29, 2023
29
Tuesday, May 30, 2023
30
Wednesday, May 31, 2023
31
Thursday, June 01, 2023
1
Time: 9:30 AM - 11:20 AM
Course:  ECON2330
Time: 9:30 AM - 11:20 AM
Course:  ECON3330
Friday, June 02, 2023
2
Saturday, June 03, 2023
3